276°
Posted 20 hours ago

Sanicat - White - Cotton Fresh ultra clumping cat litter | Made of natural minerals with guaranteed odour control | Absorbs moisture and makes cleaning easier | 10 L capacity

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. As with all Cat Litters, it is recommended that disposable or rubber gloves are worn whilst handling soiled litter.

Az átvett, de felszólítás után ki nem egyenlített megrendelések jogi következményt vonnak maguk után. Petnet a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót.Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A hívásokat Adatkezelő nem rögzíti, adatfelvételre csak abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználóönkéntesen megadja adatait. You must tell us that you wish to cancel and send the product back to us within that same 14 day period. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment